Chọn lọc :
Bồ Đào Nha
chưa
Liechtenstein
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao 0.80 5.75 1.00 0.90 6.25 0.80
Crown 0.85 5.75 0.97 0.84 6.00 0.96
Ladbrokes 1.01 23.00 56.00
Bet365 1.00 51.00 51.00 0.85 5.75 1.00 0.98 6.25 0.88
SNAI 1.01 25.00 40.00
William hill 1.01 19.00 101.00
Betway
Easybet 1.00 36.00 66.00 0.87 5.75 0.97 0.84 6.00 0.98
Wade 1.01 19.00 61.00 0.88 5.75 0.93 1.00 6.25 0.87
Mansion88 0.95 5.75 0.89 1.00 6.25 0.82
Interwetten 1.01 25.00 40.00 0.95 6.00 0.75 0.65 5.50 1.10
10Bet 1.01 33.00 176.00 0.87 5.75 0.95 0.97 6.25 0.82
188Bet 0.86 5.75 0.98 0.85 6.00 0.97
12Bet 0.94 5.75 0.90 1.00 6.25 0.82
Sbobet 0.74 5.50 1.11 0.79 6.00 1.03
WewBet 0.92 5.75 0.92 1.00 6.25 0.82
18Bet 1.01 51.00 51.00 0.89 5.75 0.92 0.98 6.25 0.81
Pinnacle 0.85 5.75 0.92 0.95 6.25 0.81
HK 0.61 5.50 1.17
Italia
chưa
Anh
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao 2.55 3.08 2.52 1.00 0.00 0.80 0.80 2.00 0.90
Crown 2.94 3.10 2.58 1.09 0.00 0.81 0.88 2.00 1.00
Ladbrokes 2.90 3.00 2.55 1.40 2.50 0.53
Bet365 2.88 3.20 2.50 1.05 0.00 0.80 0.88 2.00 0.98
SNAI 3.00 3.05 2.60
William hill 2.70 3.20 2.63 1.38 2.50 0.53
Betway
Easybet 2.90 3.10 2.60 1.12 0.00 0.81 0.88 2.00 1.02
Wade 2.90 3.10 2.55 1.02 0.00 0.80 0.85 2.00 1.00
Mansion88 2.98 3.10 2.56 1.09 0.00 0.83 0.87 2.00 1.03
Interwetten 2.80 3.05 2.65 0.90 0.00 0.80 1.30 2.50 0.55
10Bet 2.90 3.05 2.60 1.04 0.00 0.80 0.83 2.00 0.96
188Bet 2.94 3.10 2.58 1.11 0.00 0.82 0.89 2.00 1.01
12Bet 3.00 3.10 2.53 1.09 0.00 0.83 0.87 2.00 1.03
Sbobet 2.81 3.00 2.56 1.07 0.00 0.85 0.89 2.00 1.01
WewBet 2.82 2.92 2.38 1.11 0.00 0.80 0.89 2.00 0.99
18Bet 3.00 3.10 2.55 1.06 0.00 0.80 0.85 2.00 0.99
Pinnacle 3.04 3.12 2.65 1.10 0.00 0.83 0.89 2.00 1.00
HK 2.77 2.72 2.49 1.00 0.00 0.81 1.35 2.50 0.52
FK Arys
4
90+3'
0
FK Zhetisay
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes 1.03 21.00 101.00
Bet365 7.00 1.11 21.00 2.00 0.25 0.37 3.15 4.50 0.22
SNAI
William hill 1.00 61.00 61.00
Betway
Easybet 1.00 34.00 67.00 1.37 0.25 0.54 1.60 4.50 0.36
Wade
Mansion88
Interwetten 0.40 2.50 1.60
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet
Pinnacle 1.02 13.69 15.76 0.78 4.75 0.86 0.78 5.25 0.86
HK
Austria Lustenau
1
Giữa hiệp
0
Vaduz
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 1.29 4.40 8.30 1.04 0.25 0.80 0.88 2.50 0.94
Ladbrokes 1.30 4.33 10.00 0.83 2.50 0.87
Bet365 1.33 4.50 8.50 1.05 0.25 0.75 0.87 2.50 0.92
SNAI 2.10 3.70 2.80
William hill 1.33 4.20 8.00 0.53 2.50 1.38
Betway
Easybet 1.27 4.40 8.30 1.04 0.25 0.80 0.88 2.50 0.94
Wade 1.30 4.50 10.00 0.99 0.25 0.70 0.85 2.50 0.80
Mansion88 1.29 4.05 9.90 0.99 0.25 0.85 0.87 2.50 0.95
Interwetten 1.32 4.50 9.50 0.12 1.50 3.60
10Bet 1.30 4.20 9.75 0.93 0.25 0.65 0.80 2.50 0.76
188Bet 1.29 4.40 8.30 1.05 0.25 0.79 0.89 2.50 0.93
12Bet 1.30 4.05 9.40 0.99 0.25 0.85 0.81 2.50 1.01
Sbobet 1.33 3.85 11.00 1.11 0.25 0.80 0.90 2.50 0.98
WewBet 1.28 4.22 8.50 0.99 0.25 0.85 0.87 2.50 0.95
18Bet 1.26 4.20 12.00 0.97 0.25 0.76 0.83 2.50 0.90
Pinnacle 1.37 4.17 8.94 1.00 0.25 0.80 0.83 2.75 0.97
HK
Mechelen
0
45+1'
2
KVSK Lommel
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet
Pinnacle
HK
Bengaluru B
1
Giữa hiệp
1
Chennaiyin II
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365 1.90 2.75 5.00 0.97 0.50 0.82 0.77 3.25 1.02
SNAI
William hill 2.05 2.38 4.50 0.85 2.50 0.85
Betway
Easybet 0.96 0.50 0.89 0.82 3.25 1.01
Wade 1.87 2.55 5.25 0.87 0.50 0.80 0.70 3.25 0.98
Mansion88
Interwetten 1.90 2.70 4.80 1.05 3.50 0.70
10Bet
188Bet
12Bet 2.14 2.48 4.00 0.78 0.25 1.06 0.84 3.25 0.98
Sbobet
WewBet 2.13 2.43 4.15 0.78 0.25 1.06 0.84 3.25 0.98
18Bet 2.00 2.60 4.50 1.02 0.50 0.74 0.78 3.25 0.97
Pinnacle
HK
Oostende
0
22'
0
KMSK Deinze
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 2.35 3.10 2.69 0.79 0.00 1.05 1.03 2.25 0.79
Ladbrokes
Bet365 2.50 3.10 2.87 0.77 0.00 1.02 1.02 2.25 0.77
SNAI
William hill
Betway
Easybet 2.32 3.10 2.70 0.79 0.00 1.05 1.02 2.25 0.80
Wade 1.75 4.00 3.25 0.90 0.50 0.91 0.95 3.00 0.85
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet 2.35 3.10 2.69 0.80 0.00 1.04 1.04 2.25 0.78
12Bet
Sbobet
WewBet 2.40 2.99 2.69 0.80 0.00 1.04 0.75 2.00 1.07
18Bet 2.30 3.00 3.15 0.75 0.00 0.99 1.00 2.25 0.74
Pinnacle
HK
Hamburger SV
chưa
Eintracht Braunschweig
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet
Pinnacle
HK
Wisla Plock
chưa
Pogon Siedlce
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 1.24 5.40 7.50 0.90 1.75 0.92 0.80 3.25 1.00
Ladbrokes
Bet365 1.25 6.00 7.00 0.90 1.75 0.90 0.80 3.25 1.00
SNAI
William hill 1.22 5.00 9.50
Betway
Easybet 1.19 5.70 8.40 0.87 1.75 0.97 0.80 3.25 1.02
Wade 1.25 5.50 9.00 0.93 1.75 0.87 0.95 3.50 0.83
Mansion88 1.24 5.50 8.20 0.82 1.75 1.02 0.76 3.25 1.06
Interwetten 1.27 5.50 8.00 1.05 3.50 0.65
10Bet
188Bet 1.21 5.70 8.20 0.86 1.75 0.98 0.96 3.50 0.86
12Bet 1.23 5.50 8.40 0.91 1.75 0.93 0.78 3.25 1.04
Sbobet 1.28 5.40 6.40 0.81 1.50 1.03 0.81 3.25 1.01
WewBet 1.24 5.25 7.75 0.85 1.75 0.99 0.72 3.25 1.11
18Bet 1.24 5.75 8.00 0.87 1.75 0.90 0.95 3.50 0.82
Pinnacle 1.26 5.83 8.45 0.89 1.75 0.89 0.93 3.50 0.85
HK
Rio Ave U23
chưa
Farense U23
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 2.78 3.20 2.23 1.20 0.00 0.65 1.08 2.50 0.72
Ladbrokes
Bet365 2.87 3.10 2.25 0.80 -0.25 1.00 0.85 2.25 0.95
SNAI
William hill 2.75 3.00 2.30 1.20 2.50 0.62
Betway
Easybet 2.80 3.20 2.21 1.22 0.00 0.65 1.11 2.50 0.72
Wade 2.90 3.00 2.25 0.80 -0.25 0.98 0.88 2.25 0.89
Mansion88 2.75 3.25 2.23 1.13 0.00 0.72 1.02 2.50 0.80
Interwetten 2.80 3.10 2.30 1.05 2.50 0.65
10Bet 2.80 3.05 2.25 0.75 -0.25 0.95 0.84 2.25 0.85
188Bet 2.78 3.20 2.23 1.21 0.00 0.66 1.12 2.50 0.71
12Bet 2.75 3.25 2.23 1.12 0.00 0.73 1.07 2.50 0.75
Sbobet 2.72 3.15 2.31 0.89 -0.25 0.95 0.87 2.25 0.95
WewBet 2.91 3.14 2.17 1.26 0.00 0.63 1.04 2.50 0.78
18Bet 2.85 3.25 2.30 0.76 -0.25 1.01 0.86 2.25 0.91
Pinnacle 3.15 3.09 2.40 0.82 -0.25 1.05 1.00 2.25 0.85
HK
Aral Nukus
chưa
FK Andijan-2
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet
Pinnacle
HK
Republic of Ireland (w) U17
chưa
Kosovo U17(w)
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet
Pinnacle
HK
Karlsruher SC
chưa
Schaffhausen
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 1.42 4.55 5.00 0.96 1.25 0.86 0.85 3.25 0.95
Ladbrokes 1.40 4.25 5.80 0.44 2.50 1.55
Bet365 1.44 4.20 5.75 0.98 1.25 0.83 0.80 3.00 1.00
SNAI 1.45 4.50 5.50
William hill 0.50 2.50 1.50
Betway
Easybet 1.40 4.60 5.00 0.98 1.25 0.86 1.05 3.50 0.77
Wade 1.44 4.50 6.00 0.95 1.25 0.83 0.93 3.25 0.87
Mansion88 1.45 4.40 5.00 0.98 1.25 0.86 0.95 3.25 0.87
Interwetten
10Bet 1.44 4.45 5.25 0.93 1.25 0.80 0.92 3.25 0.78
188Bet 1.42 4.55 5.00 0.97 1.25 0.87 0.86 3.25 0.96
12Bet 1.45 4.40 5.00 0.98 1.25 0.86 0.95 3.25 0.87
Sbobet 1.46 4.30 4.90 1.04 1.25 0.80 0.94 3.25 0.88
WewBet 1.45 4.26 5.10 0.96 1.25 0.88 0.91 3.25 0.91
18Bet 1.47 4.50 5.75 0.96 1.25 0.80 0.94 3.25 0.82
Pinnacle 1.45 4.57 5.64 0.94 1.25 0.85 0.98 3.25 0.81
HK
Kazincbarcika
chưa
Michalovce
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 3.25 3.60 1.87 0.89 -0.50 0.87 0.84 2.75 0.92
Ladbrokes 3.50 3.40 1.85 0.61 2.50 1.15
Bet365 3.60 3.40 1.83 0.90 -0.50 0.90 0.75 2.50 1.05
SNAI
William hill 3.70 3.40 1.83 0.70 2.50 1.05
Betway
Easybet 3.20 3.60 1.85 0.91 -0.50 0.85 0.84 2.75 0.92
Wade 3.60 3.60 1.87 0.91 -0.50 0.90 0.89 2.75 0.91
Mansion88 3.20 3.50 1.92 0.88 -0.50 0.92 0.86 2.75 0.94
Interwetten
10Bet
188Bet 3.25 3.60 1.87 0.90 -0.50 0.86 0.85 2.75 0.91
12Bet 3.20 3.50 1.92 0.88 -0.50 0.92 0.86 2.75 0.94
Sbobet
WewBet 3.28 3.48 1.87 0.90 -0.50 0.94 0.87 2.75 0.95
18Bet 3.60 3.50 1.88 0.89 -0.50 0.87 0.86 2.75 0.90
Pinnacle
HK
Brondby IF
chưa
Trelleborgs FF
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet
Pinnacle
HK
Victoria Bardar
chưa
FC Floresti
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten 2.15 3.30 3.05 0.45 2.50 1.45
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet
Pinnacle
HK
Hong Kong
chưa
Singapore
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao 1.70 3.25 4.65 0.90 0.75 0.90 0.80 2.25 0.90
Crown 1.69 3.25 4.55 0.94 0.75 0.88 0.92 2.25 0.88
Ladbrokes 1.73 3.40 5.20 1.15 2.50 0.61
Bet365 1.70 3.50 4.75 0.98 0.75 0.88 0.95 2.25 0.90
SNAI 1.70 3.55 4.75
William hill 1.67 3.30 5.00 1.10 2.50 0.67
Betway
Easybet 1.67 3.30 4.50 0.96 0.75 0.88 0.92 2.25 0.90
Wade 1.70 3.50 5.00 0.95 0.75 0.88 0.95 2.25 0.90
Mansion88 1.73 3.35 4.10 0.96 0.75 0.88 0.94 2.25 0.88
Interwetten 1.73 3.60 4.40 0.70 0.50 1.05
10Bet 1.71 3.65 4.75 0.95 0.75 0.88 0.91 2.25 0.87
188Bet 1.69 3.25 4.55 0.95 0.75 0.89 0.93 2.25 0.89
12Bet 1.73 3.35 4.10 0.96 0.75 0.88 0.92 2.25 0.90
Sbobet 1.68 3.55 4.10 0.95 0.75 0.89 0.97 2.25 0.85
WewBet 1.74 3.22 4.20 1.00 0.75 0.84 0.94 2.25 0.88
18Bet 1.73 3.50 4.90 0.95 0.75 0.85 0.93 2.25 0.88
Pinnacle 1.75 3.60 5.07 0.99 0.75 0.87 0.95 2.25 0.88
HK
Colombia U20
chưa
Wales U21
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 1.64 3.80 4.05 0.81 0.75 1.01 1.01 3.00 0.79
Ladbrokes 1.61 3.70 4.50 0.60 2.50 1.20
Bet365 1.62 3.60 4.50 0.85 0.75 1.00 0.80 2.75 1.05
SNAI
William hill 1.65 3.50 4.20
Betway
Easybet 1.62 3.80 4.00 0.83 0.75 1.01 1.01 3.00 0.81
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet 1.64 3.80 4.05 0.82 0.75 1.02 1.02 3.00 0.80
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet 1.65 4.00 4.70 0.85 0.75 0.95 0.80 2.75 1.00
Pinnacle 1.66 4.08 4.77 0.83 0.75 1.03 0.84 2.75 1.00
HK
Sporting de Macau
chưa
Cheng Fung
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes 23.00 9.50 1.06
Bet365 21.00 11.00 1.07 0.90 -3.25 0.90 0.93 4.50 0.88
SNAI
William hill
Betway
Easybet 23.00 13.00 1.00 0.91 -3.50 0.86 0.86 4.50 0.91
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet 12.10 7.95 1.01 0.91 -3.25 0.79 0.76 4.50 0.94
18Bet 21.00 11.00 1.07 0.88 -3.25 0.88 0.87 4.50 0.82
Pinnacle
HK
Madagascar
chưa
Central African Republic
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 1.97 3.05 3.75 0.97 0.50 0.85 1.14 2.25 0.67
Ladbrokes 1.91 2.90 3.90 1.50 2.50 0.50
Bet365 1.91 3.25 3.50 0.95 0.50 0.85 1.15 2.25 0.68
SNAI 1.90 3.00 4.00
William hill 1.91 2.90 4.20 1.38 2.50 0.53
Betway
Easybet 1.95 3.10 3.70 0.99 0.50 0.85 1.15 2.25 0.69
Wade 1.90 3.10 4.33 0.98 0.50 0.90 0.95 2.00 0.89
Mansion88 2.01 3.05 3.65 1.17 0.75 0.69 0.99 2.00 0.83
Interwetten 1.97 3.15 4.00 0.97 0.50 0.80 1.50 2.50 0.50
10Bet 1.95 3.00 4.05 0.94 0.50 0.85 0.93 2.00 0.81
188Bet 1.97 3.05 3.75 0.98 0.50 0.86 1.16 2.25 0.68
12Bet 2.01 3.05 3.65 1.01 0.50 0.83 0.99 2.00 0.83
Sbobet 1.88 3.05 3.80 0.89 0.50 0.95 1.00 2.00 0.82
WewBet 1.96 2.88 3.72 1.01 0.50 0.83 1.05 2.00 0.77
18Bet 1.95 3.10 4.10 0.96 0.50 0.84 0.95 2.00 0.86
Pinnacle 1.98 3.02 4.39 0.98 0.50 0.86 0.97 2.00 0.85
HK 1.68 3.00 5.00 1.05 0.75 0.74 1.38 2.50 0.51
Augsburg
chưa
St. Gallen
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 1.72 3.70 3.70 0.92 0.75 0.90 0.85 3.00 0.95
Ladbrokes
Bet365 1.95 3.60 3.10 0.93 0.75 0.88 0.88 3.00 0.93
SNAI 1.73 3.85 3.85
William hill 1.73 3.60 3.90 0.57 2.50 1.30
Betway
Easybet 1.83 3.60 3.30 0.94 0.75 0.90 1.07 3.25 0.75
Wade 1.73 3.80 4.00 0.95 0.75 0.85 0.89 3.00 0.91
Mansion88 1.74 3.70 3.65 0.74 0.50 1.11 0.88 3.00 0.94
Interwetten 1.75 3.70 3.85 0.50 2.50 1.30
10Bet 1.76 3.65 3.75 0.97 0.75 0.78 0.85 3.00 0.84
188Bet 1.72 3.70 3.70 0.93 0.75 0.91 0.86 3.00 0.96
12Bet 1.74 3.70 3.65 0.92 0.75 0.92 0.88 3.00 0.94
Sbobet 1.70 3.65 3.90 0.96 0.75 0.88 0.89 3.00 0.93
WewBet 1.70 3.73 3.70 0.95 0.75 0.89 0.86 3.00 0.96
18Bet 1.75 3.90 3.90 0.92 0.75 0.85 0.87 3.00 0.90
Pinnacle 1.86 3.66 3.56 0.80 0.50 0.98 0.88 3.00 0.88
HK
Eintracht Frankfurt
chưa
Greuther Furth
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 1.85 3.65 3.25 0.85 0.50 0.97 0.96 3.00 0.84
Ladbrokes
Bet365 1.73 3.75 3.80 1.00 0.75 0.80 1.00 3.00 0.80
SNAI 1.75 3.75 3.75
William hill 1.75 3.60 3.80 0.60 2.50 1.25
Betway
Easybet 1.83 3.70 3.20 0.87 0.50 0.97 0.96 3.00 0.86
Wade 1.75 3.80 4.00 0.98 0.75 0.83 0.98 3.00 0.83
Mansion88 1.85 3.65 3.25 1.05 0.75 0.79 1.04 3.00 0.78
Interwetten 1.83 3.60 3.55 0.55 2.50 1.20
10Bet 1.74 3.65 3.75 0.97 0.75 0.77 0.94 3.00 0.77
188Bet 1.85 3.65 3.25 0.86 0.50 0.98 0.97 3.00 0.85
12Bet 1.85 3.65 3.25 1.05 0.75 0.79 1.04 3.00 0.78
Sbobet 1.81 3.50 3.55 1.03 0.75 0.81 0.96 3.00 0.86
WewBet 1.81 3.58 3.45 0.85 0.50 0.99 1.04 3.00 0.78
18Bet 1.80 3.80 3.80 0.77 0.50 0.98 0.98 3.00 0.79
Pinnacle 1.75 3.75 3.94 0.95 0.75 0.83 0.97 3.00 0.81
HK
Maccabi Herzliya
chưa
Hapoel Holon Yaniv
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 1.25 4.70 7.20 0.60 1.25 1.11 0.77 2.75 0.93
Ladbrokes 1.25 4.80 10.00 0.61 2.50 1.20
Bet365 1.33 4.75 7.00 0.93 1.50 0.88 1.05 3.00 0.75
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88 1.25 5.10 8.30 0.58 1.25 1.28 0.84 2.75 0.96
Interwetten
10Bet
188Bet 1.25 4.70 7.20 0.61 1.25 1.09 0.78 2.75 0.92
12Bet 1.25 5.10 8.30 0.58 1.25 1.21 0.84 2.75 0.92
Sbobet
WewBet 1.28 4.65 8.00 0.62 1.25 1.28 0.87 2.75 0.95
18Bet 1.32 5.00 8.00 0.88 1.50 0.89 0.80 2.75 1.00
Pinnacle
HK
Hapoel Kfar Shalem
chưa
Hapoel Herzliya
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 1.52 3.70 4.50 0.70 0.75 1.00 0.78 2.50 0.92
Ladbrokes 1.57 3.60 5.00 0.80 2.50 0.91
Bet365 1.50 3.75 5.50 0.85 1.00 0.95 0.80 2.50 1.00
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88 1.56 3.75 4.95 0.69 0.75 1.07 0.85 2.50 0.91
Interwetten
10Bet
188Bet 1.52 3.70 4.50 0.71 0.75 0.99 0.79 2.50 0.91
12Bet 1.56 3.75 4.95 0.69 0.75 1.07 0.85 2.50 0.91
Sbobet
WewBet 1.54 3.69 4.94 0.70 0.75 1.16 0.88 2.50 0.94
18Bet 1.58 3.90 5.25 0.96 1.00 0.81 0.80 2.50 0.97
Pinnacle 1.58 3.92 4.89 0.76 0.75 1.04 0.79 2.50 0.99
HK
South Africa U23
chưa
Congo U23
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 2.06 3.10 3.20 0.55 0.00 1.26 0.74 2.00 1.02
Ladbrokes 1.30 2.50 0.53
Bet365 2.38 2.80 3.00 1.05 0.25 0.75 0.83 2.00 0.98
SNAI
William hill 2.30 2.75 3.00 1.38 2.50 0.53
Betway
Easybet 2.04 3.10 3.20 0.62 0.00 1.16 0.74 2.00 1.02
Wade 2.30 2.90 2.90 1.02 0.25 0.75 0.80 2.00 1.00
Mansion88 2.32 2.92 2.89 0.70 0.00 1.11 0.86 2.00 0.94
Interwetten
10Bet
188Bet 2.06 3.10 3.20 0.61 0.00 1.17 0.75 2.00 1.01
12Bet 2.32 2.92 2.89 0.70 0.00 1.11 0.86 2.00 0.94
Sbobet 2.43 2.97 2.55 1.05 0.25 0.75 0.82 2.00 0.98
WewBet 2.33 2.93 2.85 1.07 0.25 0.77 0.87 2.00 0.95
18Bet 2.35 2.85 2.95 1.04 0.25 0.74 0.83 2.00 0.94
Pinnacle
HK
tỷ lệ Kèo bóng đá hôm nay - Tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái trực tuyến
Kèo bóng đá hôm nay. Bảng tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái trực tiếp mới nhất, Xem tỷ lệ cá cược châu Âu, châu Á, tài xỉu trực tuyến đêm nay chính xác